Real Property Tax Owners na Maagang Magbabayad ng Buwis, Bibigyan ng 10% Diskwento

*This story was first published on www.pia.gov.ph

LUNGSOD NG CALAPAN, Oriental Mindoro, Marso 15 (PIA) — Ipinababatid ngayon sa publiko ng Provincial Treasurer’s Office sa lahat ng “real property tax owners” ang pagbibigay ng 10 porsyento diskwento sa mga maagang magbabayad ng kanilang mga buwis.

Aniya, kung hindi makakayang bayaran ang buwis ng buo, maaari itong bayaran ng apat na hulog na walang interes sa mga sumusunod na itinakdang petsa: unang hulog, bago sumapit o sa petsang Marso 31; ikalawang hulog, bago sumapit o sa Hunyo 30; ikatlo, bago sumapit o sa petsang Setyembre 30; at ikaapat na hulog ay bago sumapit o sa petsang Disyembre 31 ng taong kasalukuyan.

Oriental Mindoro news - tax discount 2013Samantala, magkakaroon naman ng interes o multa na dalawang porsyento sa babayarang buwis ang hindi makasunod sa itinakdang petsa. Sa mga hindi makasusunod sa patakarang ito pagkatapos ng taon ay maaaring patawan ng solusyong pang-administratibo na itinatadhana sa Local Government Code hinggil sa pagpapatupad ng pangongolekta ng buwis.

Maaaring magbayad ng mga nabanggit na buwis sa pinakamalapit na tanggapan ng ingat-yaman na nakasasakop sa kanilang munisipyo kung saan matatagpuan ang binubuwisang ari-arian.

Kailangang magbayad ng maaga upang maiwasan ang multa at nang di mapasama ang ari-arian sa pagsusubasta. (CPRD/LTC/TBO-PIA4B, Calapan)

Photo: pesatalk.com

Speak Your Mind

*